Solo Performance


 • 11:22 am

  Shrimant Dagadusheth Halwai Sangeet Samaroh, Pune, April 2014.


  63
 • 11:27 am

  Space Institute of Performing Arts, Bangalore, April 2014.


  53Space Institute of Performing Arts, Bangalore, April 2014.
 • 11:28 am

  Prof Ashirwadam Smriti Samaroh, Raipur, December 2013.


  62Prof Ashirwadam Smriti Samaroh, Raipur, December 2013.
 • 11:29 am

  Ninaad Festival, Agra, October 2013.


  34Ninaad Festival, Agra, October 2013.
 • 11:30 am

  Gandharva Vidyalaya Triveni Sangeet Samaroh, Pune, October 2013.


  61Gandharva Vidyalaya Triveni Sangeet Samaroh, Pune, October 2013.
 • 11:31 am

  Talayan Music Circle Samaroh, Pune, August 2013


  14Talayan Music Circle Samaroh, Pune, August 2013
 • 11:32 am

  Akhil Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya Dikshant Samaroh, Belgaon, June 2013


  15Akhil Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya Dikshant Samaroh, Belgaon, June 2013
 • 11:32 am

  Aundh Sanskrutik Mahotsava, Pune, May 2013.


  61Aundh Sanskrutik Mahotsava, Pune, May 2013.
 • 11:33 am

  Pracheen Kala Kendra, Chandigarh, March 2013.


  13Pracheen Kala Kendra, Chandigarh, March 2013.
 • 11:34 am

  Pt. Kishen Maharaj 90th Birth Anniversary Celebrations, Benares, Mar 2012.


  19Pt. Kishen Maharaj 90th Birth Anniversary Celebrations, Benares, Mar 2012.
 • 11:34 am

  Chaitanya Mahaprabhu Utsav, Maniknagar , December 2009, 2011.


  04Chaitanya Mahaprabhu Utsav, Maniknagar , December 2009, 2011.
 • 11:35 am

  ‘Pehchaan’ Music Festival,New Delhi, Oct 2011.


  49‘Pehchaan’ Music Festival,New Delhi, Oct 2011.
 • 11:35 am

  Pt. V. D Paluskar Smriti Samaroh, Latur, Aug 2011


  33Pt. V. D Paluskar Smriti Samaroh, Latur, Aug 2011
 • 11:36 am

  Mridangacharya Nana Panse Abhivadan Samaroh, Bakayan, M P, July 2011.


  12Mridangacharya Nana Panse Abhivadan Samaroh, Bakayan, M P, July 2011.
 • 11:37 am

  ‘Dagar Chalat’ – Guru Rohini Bhate Smriti Samaroh, Pune, July 2011.


  58‘Dagar Chalat’ - Guru Rohini Bhate Smriti Samaroh, Pune, July
 • 11:37 am

  Jaipur Diwas Samaroh , Jaipur , March 2011.


  45Jaipur Diwas Samaroh , Jaipur , March 2011.
 • 11:38 am

  Kalidas Samaroh , Nagpur, March 2011.


  18Kalidas Samaroh , Nagpur, March 2011.
 • 11:38 am

  Swami Haridas Sammelan , Mumbai, Janaury 2011.


  48Swami Haridas Sammelan , Mumbai, Janaury 2011.
 • 11:39 am

  Kathak Utsav, Allahabad, Nov 2010.


  37Kathak Utsav, Allahabad, Nov 2010.
 • 11:40 am

  Pawas Prasang , Raipur, July 2010.


  12Pawas Prasang , Raipur, July 2010.
 • 11:40 am

  M.E.S. Auditorium, Pune January 2010


  59M.E.S. Auditorium, Pune January 2010
 • 11:41 am

  Guru Rohini Bhate Smriti Samaroh , Nasik , September 2009.


  17Guru Rohini Bhate Smriti Samaroh , Nasik , September 2009.
 • 11:41 am

  Kalarang Mahotsav Pune , March 2009.


  11Kalarang Mahotsav Pune , March 2009.
 • 11:42 am

  Mahashivaratri Utsav Benares , February 2009.


  54Mahashivaratri Utsav Benares , February 2009.
 • 11:42 am

  Sharadotsava , Shaktinagar ,( Benares) , October 2008.


  16Sharadotsava , Shaktinagar ,( Benares) , October 2008.
 • 11:43 am

  Natraj Mahotsava , Satara , March 2008.


  44Natraj Mahotsava , Satara , March 2008.
 • 11:43 am

  Maharana Kumbha Sangeet Samaroha Udaipur , February 2008.


  10Maharana Kumbha Sangeet Samaroha Udaipur , February 2008.
 • 11:44 am

  Army Headquarters , Ahmednagar , May 2007.


  23Army Headquarters , Ahmednagar , May 2007.